Zonnepanelen

Vanaf 2000 houden wij ons al bezig met de plaatsing van zonnepanelen.
Dit kan als volgt:
U vraagt telefonisch, via mail of via onze site een offerte aan. Belangrijk is het om aan te geven wat uw verbruik op jaarbasis is. Wij hebben om een legplan te kunnen maken, een postcode en huisnummer nodig. In een speciaal computerprogramma worden de zonnepanelen op het dak ingetekend. Zo kunnen wij zien hoeveel zonnepanelen er op uw dak passen en het programma rekent uit wat de verwachte opbrengst van de zonnepanelen is.

Indien u akkoord gaat met de gemaakte offerte, en hiervan bericht doet, maken wij een afspraak voor “schouw”. Tijdens de schouw van uw woning wordt er gekeken of de meterkast voldoende is afgezekerd, waar de omvormer kan worden opgehangen en of de bekabeling netjes gelegd en weggewerkt kan worden.

Als het plan klopt met de werkelijkheid, kunnen de zonnepanelen geplaatst worden. Afhankelijk van levertijden en weersomstandigheden wordt er een afspraak gemaakt voor de installatie van de zonnepanelen.

Wij maken gebruik van de volgende merken omvormers:
Solar Edge (parallel geschakeld)
Growatt (seriegeschakeld)

Plaatsing zonnepanelen


Als u zonnepanelen plaatst op een recht dak, waarop geen schoorsteen of andere objecten aanwezig zijn die schaduw kunnen veroorzaken en er ook geen schaduw is van overige gebouwen en/of bomen, kan er in de regel een Growatt omvormer gebruikt worden. De zonnepanelen worden in strings aangesloten op de omvormer.

Als er wel last is van schaduwval of uw zonnepanelen worden geplaatst in verschillende invalshoeken voor het licht of op een verschillende oriëntatie, dan is het beter om te plaatsen in combinatie met het SolarEdge-systeem. Door gebruik van het SolarEdge-systeem worden alle zonnepanelen parallel geschakeld; dit betekent dat zij elkaar niet kunnen beïnvloeden als er sprake is van schaduwval.


Offerte aanvragen .

Wij gebruiken vaak de volgende zonnepanelen:

Trina Mono All black 390/395 Klik voor PDF
Trina Mono 400 Klik voor PDF
Eurener Mono Full black 380 W Klik voor PDF
Belinus Ultra Black 380 Wp Klik voor PDF
Aangezien elke situatie anders is en de prijs van de zonnepanelen regelmatig verandert, kunnen wij geen prijzen op de site vermelden. Aangezien elke behoefte weer anders is, maken wij graag voor u een plan op maat.

Prijzen

Wat gaan deze zonnepanelen me kosten? Dat is de vraag die vaak wordt gesteld en terecht, zonnepanelen lijken op het eerste gezicht niet goedkoop. Als we uitgaan van de gemiddelde situatie gaan we uit van een gezin met twee volwassenen en één kind. Dit gezin heeft jaarlijks een capaciteit nodig van 4100 Wp ofwel Wattpiek. Dit vertaalt zich in een energiebehoefte van 3500 kWh. Bij zonnepanelen wordt er door zaken als schaduw en bewolking altijd een marge van 15% minder capaciteit geteld, met 4100 Wp heeft het gezin dus het hele jaar voldoende stroom. Voor deze energiebehoefte zijn 16 zonnepanelen nodig die elk een opbrengst hebben van 260 Wp. Een zonnepaneel heeft een omvang van ongeveer 1,5m². Het dak heeft dus een beschikbare oppervlakte nodig van 24m². Wanneer dit niet toereikend is in uw situatie kunt u kiezen voor minder panelen en daarnaast gebruik maken van de reguliere energieleverancier voor het restant.

Hoe werken zonnepanelen

Om zoveel mogelijk zonlicht op te vangen worden ze op uw dak geplaatst. Zonnepanelenhebben niet de zonnestralen zelf nodig om groene stroom te produceren, maar licht. Daarom genereren ze ook stroom op bewolkte dagen. Om deze opgewekte stroom om te zetten in bruikbare stroom voor uw woning is een omvormer nodig. Aangezien zonnepanelen niet functioneren zonder omvormer, zullen alle offertes opgemaakt worden als algehele set, dus: Onderbouw, zonnepanelen, omvormer, bevestigingsmateriaal, bekabeling, aanpassing meterkast en arbeidsloon. De omvormer gebruikt het net als referentiespanning en kan ook niet werken als deze niet is aangesloten op het net/de meterkast.

Groene stroom

Natuurlijk zijn de financiële voordelen erg fijn voor u, maar er moet niet alleen gekeken worden naar het individu. U levert een positieve bijdrage aan het milieu, hier heeft iedereen profijt van. U vindt het toch ook een prettig idee dat uw kinderen en kleinkinderen op een schone planeet kunnen blijven leven? Ook zijn de fossiele brandstoffen niet onuitputtelijk. We kunnen hier niet oneindig gebruik van maken, er zijn zelfs al onderzoeken die zeggen dat het vanaf 2075 moeilijk gaat worden om energie uit fossiele brandstoffen te halen. Zonnepanelen zorgen dus niet alleen voor een verbetering van uw bankrekening, maar ze zorgen ook voor een schoner milieu.

Onderhoud en reiniging

Onderhoud en reiniging: De zonnepanelen liefst niet schoonmaken, tenzij het noodzakelijk is. Indien u deze schoonmaakt, doe dat dan met regenachtig weer, zodat het vuil goed geweekt is. Gebruik, bij voorkeur regenwater of schoon water en een zachte spons. Door gebruik van chemische schoonmaakmiddelen kunt u de schermlaag van de zonnepanelen beschadigen.

Hoeveel zonnepanelen heb je nodig.

Het aantal zonnepanelen wat u nodig heeft, is afhankelijk van het eigen verbruik op jaarbasis. Wat er mogelijk is, is natuurlijk ook voor iedereen verschillend; dat ligt aan het dak van de woning of andere ruimte die geschikt is voor de installatie van zonnepanelen. Oriëntatie en dakhelling, maar ook het vermogen per paneel telt allemaal door in de verwachte opbrengst.Wij zullen proberen om een plan voor u te maken, zodat uw eigen opgewekte stroom zo dicht mogelijk bij uw eigen verbruik in de buurt komt.

SALDERINGSREGELING:

Onder minister Wiebes werd door het vorige kabinet besloten om de salderingsregeling in haar huidige vorm te handhaven tot 1 januari 2023. Vanaf dat kalenderjaar zou het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd worden naar 0 en zonnepaneeleigenaren zouden ieder jaar 9 procent minder mogen salderen. Hierdoor zouden ze voor een steeds groter deel van de met hun zonnepanelen opgewekte stroom een ‘redelijke vergoeding’ krijgen van hun energieleverancier.

Het bijbehorende wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling werd door de Tweede Kamer echter vlak voor de verkiezingen controversieel verklaard. Eerder werd al bekend dat hierdoor een deel van de kleinverbruikers met zonnepanelen ook na 1 januari 2024 nog volledig zou kunnen salderen. Staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius waarschuwde daarbij ook dat als de afbouw van de salderingsregeling niet in 2023 zou starten, dat aanzienlijke financiële consequenties zou hebben.

Afbouw nu klaar in 2032
Doordat de startdatum voor de afbouw niet meer haalbaar is, moet het wetsvoorstel worden aangepast. ‘Dit uitstel van de startdatum van de afbouw leidt tot een forse financiële tegenvaller die moet worden ingeboekt’, aldus het directoraat-generaal Klimaat en Energie. ‘Ook wordt geadviseerd de startdatum van de afbouw van de salderingsregeling met één jaar uit te stellen en het afbouwpad 1 jaar te laten opschuiven.’

Daarmee zou de afbouw afgerond zijn op 1 januari 2032. Voor kleinverbruikers die in de komende kabinetsperiode investeren in zonnepanelen zal er volgens de ambtenaren sprake zijn van een terugverdientijd van circa 7 jaar. De gemiddelde terugverdientijd blijft daarbij tot en met 2030 onder de 9 jaar.


Offerte aanvragen