Subsidie op pelletketels

Om energie te besparen èn om de CO2-uitstoot terug te dringen, komt de overheid met een subsidieregeling, die ervoor moet zorgen dat Nederlandse huizen en bedrijven meer door duurzame warmte worden verwarmd, in plaats van gas.

Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken, financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan op die manier samen worden gemaakt.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is goed voor een tegemoetkoming in de aanschaf van biomassaketels (pelletketels) en pelletkachels voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering (RVO). Het subsidiebedrag voor de biomassaketel (pelletketel) tot en met 40 kW bedraagt € 2.500.

Bij pelletketels tot 40 kW is de subsidie € 2.500,- plus € 110 per kW vermogen meer. Al onze pelletketels komen voor de ISDE subsidie in aanmerking.

Lees meer over de mogelijkheden


De pelletketel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

  • is bestemd voor de opwekking van warmte;
  • voldoet aan de norm NEN-EN 303-5;
  • een vermogen heeft van 5 kW tot 500 kW;
  • een minimaal warmterendement kent van 89% op nominaal vermogen;
  • een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) die ten hoogste 38 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide die ten hoogste 750 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) die ten hoogste 300 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof bedraagt, vastgesteld door een geaccrediteerde instelling.
De BIODOM Pelletketel voldoet volledig aan deze normen en komt in aanmerking voor subsidie.
Neem contact met ons op